• עו"ד מורן שקד

הסכמי גירושין / הסכמי ממון וההבדלים ביניהם

הסכמי ממון הינם הסכמים שצופים פני שיתוף, והם נעשים בטרם נישואי הצדדים במטרה להסדיר את נושא הרכוש והזכויות ביניהם. הסכמים אלה מהווים כלי חשוב מאוד ביצירת הוודאות הכלכלית בחיי הצדדים לקראת הנישואים, ויש בהם כדי להסדיר את נושאי הממון ואופן צבירת הזכויות במהלך תקופת הנישואין, ומתוך ידיעה כי נושאים אלה מהווים פעמים רבות מוקדי מחלוקות מהותיים ומשמעותיים בחיי הנישואין של זוגות רבים עד כדי גרימת קרע של ממש, ועל כן עריכת הסכם ממון מומלץ כיוון שיש בו כדי למנוע מחלוקות ולהשרות רוגע וודאות בניהול חיי המשפחה.


הסכמי גירושין הינם הסכמים שצופים פני פרידה. הם הסכמים שקובעים את סידור הגט ואת אופן חלוקת הזכויות בין הצדדים, כמו גם את סדר החיים של הצדדים כהורים גרושים לילדים משותפים, קרי הסדרת ענייני המשמורת, זמני השהות והמזונות. הסכמי הגירושין הינם תולדה של הגעת הצדדים לפשרה והסכמות תוך ויתורים הדדיים כאלה ואחרים, ונראה כי הם עדיפים לאין שיעור על פני ניהול הליכים משפטיים והמתנה לפסקי דין, הן בפן המשפטי שמבזבז זמן רב, הן בפן הרגשי שחוסך תסכול ומתח מיותר, והן בפן הכלכלי שחוסך משאבים וכסף רב.


הסכמי ממון הינם הסכמים שנעשים ונחתמים על ידי הצדדים בטרם נישואיהם במטרה להסדיר את ענייני הממון ביניהם מבעוד מועד מבלי שהצדדים צופים פני פרידה; ואילו הסכמי גירושין הינם הסכמים שנעשים לקראת פרידה וגירושין במטרה להפריד ולחלק את זכויות הצדדים שנצברו בתקופת החיים המשותפת בדרך של איזון משאבים כמו גם להסדיר עניינים נוספים כמו משמורת ומזונות.


הסכמי ממון וגירושין הינם הסכמים מיוחדים השונים מהותית מהסכמים רגילים, כשהמאפיין העיקרי, וסימן ההיכר הבולט שלהם, הוא הצורך בהליך נלווה של אישור הסכם שהוא זה שנותן להם את התוקף המשפטי המחייב, והסיבה לשוני זה נעוץ בעובדה שענייני משפחה הינה מערכת עדינה וייחודית שעלולה לגרום להשפעה פסולה על מי מהצדדים, ועל כן מטרת הליך אישור ההסכם נועד לודא שההסכם נחתם מרצון חופשי ולמנוע חשש להשפעה בלתי הוגנת שעלולה לחול במקרים אלה.

נפקותו ותוקפו של הסכם הממון או הסכם גירושין ניזון ונקבע ע"י מערכת חקיקתית מיוחדת אשר מסדירה ספציפית את הנושא, ובראשה עומד חוק יחסי ממון, התשל"ג – 1973 שקובע את חובת אישור ההסכם ואת הדרך לעשות כן.


הליך אישור הסכם גירושין יכול להעשות הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני, כשעם הגשת הבקשה לאישור ההסכם נקבע בד"כ מועד דיון במעמד הצדדים במהלכו מוסבר לצדדים תוכן ההסכם ומשמעותו, ונעשית בדיקה על מנת לוודא שההסכמות אליהן הגיעו הצדדים הינן תולדה של רצונם החופשי וללא השפעה זרה, ורק לאחר מכן מאושר ההסכם וניתן לו תוקף של פסק דין. ואילו במקרה של הסכם ממון אישור ההסכם יכול להעשות גם בפני רושם הנישואין או נוטריון, כאשר אופן האישור אצל אלה נועד כדי לחסוך מהצדדים את המתחים ואי הנעימות שעלולים להתלוות להתייצבות בפני ביהמ"ש בטרם הנישואין.


המאמר אינו תחליף לייעוץ משפטי.